1988, Revue Bibliographique de Sinologie, Zaitan ruxue fazhan de qianjing wenti_ du Zhang Chunbo Zuotanhui shuping hou de liang dian ganxiang

JOURNAL ARTICLE
Review

“Zaitan ruxue fazhan de qianjing wenti: du Zhang Chunbo Zuotanhui shuping hou de liang dian ganxiang” 再談儒學發展的前景問題(讀張春波「座談會述評」後的兩㸃感想). Zhongguo zhexueshi yanjiu 1988, 1 by Weiming DU, 杜維明

Review by: A. Cheng
Revue Bibliographique de Sinologie, NOUVELLE SÉRIE, Vol. 6 (1988), p. 277

This entry was posted in Articles, Home, Publications. Bookmark the permalink.